Friday, May 24, 2013

Нүүдлийн үеэр Их Нартын БЦГ-т шувуу ажигласан тэмдэглэл, 2013-5 сарын 2-15


Тэмдэглэл болон зургийг: Б.Отгонбаяр (Их Нартын БЦГ-ын судлаач)

Нүүдлийн улирал говийн нутгаар маш идэвхитэй явагдаж байнаа, Их нартынхаа нүүдлийн шувуудыг ажигласан аялалын шувуудын мэдээг та бүхэнтэй хуваалцах үүднээс энэхүү тэмдэглэлийг нийтэлж байна.
2013 оны 5 сарын 2 нд өглөө 8 цагт гараад Их Нартын Бургасны амны булгын ойролцоо  2 цагийн турш ажиглалт хийж шувууны зураг авсан.
Хадны бор шувуу Petronia petronia 2, Борлог хөмрөг Emberiza pusilla -15, Уулын цэгцгий Motacilla cinerea- 9, Алаг бужирга Fringilla montifringilla- 7, Улаан хошуут жунгаа Pyrrhocorax pyrrhocorax  -2,
Годлевскийн шийхнүүхэй Anthus godlewskii
5 сарын 3 нд
Шамгийн ам нэртэй хайлаастай аманд 17:50 -20:00
Жирхэн дууч шувуу Phylloscopus proregulus 2, Алаг хөөндий Zoothera dauma-2, Зээрд шонхор Falco naumanni -6, Дагуур ятуу Perdix dauurica -2,
 
Харзны шийхнүүхэй Anthus spinoletta
5 сарын 4 нд Бургасны аманд 9 цагаас оройн 5 цагийн хооронд
Бургасны уран шувуу Remiz pendulinus
Буулгат хүүрзгэнэ Streptopelia decaocto -2, Нөмрөг тас Aegypius monachus -3, Улаангүеэт хөөндэй Turdus ruficollis, Хүрэн хөөндэй Turdus eunomus -27, Шар түрүүт  цэгцгий Motacilla citreola -1, Уулын цэгцгий Motacilla cinerea -6, Ногтруу Syrrhaptes paradoxus -2, Дагуур ятуу Perdix dauurica -2, Хон хэрээ Corvus corax -1, Тольт дунхай Lanius isabellinus 2, Борлог хөмрөг Emberiza pusilla -6, Сибирийн хайруулдай Prunella montanella -1, Бөртөт шийхнүүхэй Anthus hodgsoni-1, Алаг бужирга Fringilla montifringilla -7, Улаан хошуут жунгаа Pyrrhocorax pyrrhocorax -1, Эгэл ногоолзой Spinus spinus -2,
Буулгат хүүрзгэнэ Streptopelia decaocto
Мөн энэ өдөр Их Нартын судалгааны төвөөс зүүн ургаш 5 км орчимд жижиг борооны усаар үүссэн нууранд 5:20 оос эхлэн 19:57 хүртэл ажиглалт хийсэн.
Саарал зуунхурга Microsarcops cinereus -1, Шоорон эвэртболжмор Eremophila alpestris -8, Эгэл шулганаа Saxicola maura -1, Борлог хөмрөг Emberiza pusilla, Темминскийн элсэг Calidris temminckii -13, Шар түрүүт цэгцгий Motacilla citreola -4, Уулын цэгцгий Motacilla cinerea -8, Нарийн хиазат Charadrius dubius -2, Хөх цэгцгий Motacilla alba-1, Шилийн сар Buteo hemilasius -1, Эгэл хараалай Sterna hirundo -2,
Саарал зуунхурга Microsarcops cinereus
Нарийн хиазат Charadrius dubius


5 сарын 5 нд Шамгийн амнад 10:30 аас 11:15 хүртэл ажиглалт хийсэн.
Эрээн хавирга хахилга Alectoris chukar-1, Дагуур ятуу Perdix dauurica -1, Жирхэн дууч шувуу Phylloscopus proregulus-1, Гургалдай хөхзоот Tarsiger cyanurus-1, Зээрд шонхор Falco naumanni -2
Улаангүеэт хөөндэй Turdus ruficollis
Их Нартын судалгааны төвөөс баруун ургаш 15 орчим км-т Дэгийн нууранд 11:30- 12:55 хооронд ажиглал хийлээ.
Эгэл хайргын хөгчүү Actitis hypoleucos-1, Хондон ангир Tadorna ferruginea-2, Тэнгисийн хиазат Charadrius alexandrinus -2, Нарийн хиазат Charadrius dubius-2, Эгэл шулганаа Saxicola maura -9, Хурын ураацай Apus apus-2, Эгэл хараалай Sterna hirundo 2
Тэнгисийн хиазат Charadrius alexandrinus
Судалгааны төврүүгээ буцах замдаа
Годлевскийн шийхнүүхэй Anthus godlewskii -2, Хондон ангир Tadorna ferruginea 2  харсан.
14:50 д Бургасны амны булаг дээр 17 цаг хүртэл дахин ажиглалт хийсэн.
Эгэл ногоолзой Spinus spinus -5, Цагаанхэвэлт хөмрөг Emberiza pallasi-3, Алаг бужирга Fringilla montifringilla -2, Эгэл шулганаа Saxicola Maura-1, Бүжимч чогчиго Oenanthe pleschanka -2, Хүрэн хөөндэй Turdus enomeus 1 ажиглав.
5 сарын 7 ны өдөр 15:40 мин Бургасны амны булаг дээр
Годвевскийн хөмрөг Emberiza godlewskii -2, Бүжимч чогчиго Oenanthe pleschanka -1, Тольт дунхай Lanius isabellinus-1, дагуур галсүүлт-1
Эгэл шулганаа Saxicola maura
5 сарын 8 ны өгөөл 7:40 минд Бургасны амнад Бургасны уран шувуу Remiz pendulinus ажиглав
5 сарын 9 ны орой 16:10 мин Бургасны аманд Цармын бүргэд Aquila chrysaetos 1, Морин харцага Accipiter nisus харав.
5 сарын 11 ны өдөр 12:50 – 17:07 минд Бургасны аманы булаг дээр
Bohemian waxwing -4, Харзны шийхнүүхэй Anthus spinoletta -1, Шар түрүүт цэгцгий Motacilla citreola-1, дагуур галсүүлт Phonicurus dauurica-1, Цагаанхэвэлт хөмрөг Emberiza pallasi-2, Годвевскийн хөмрөг Emberiza godlewskii-2, Улаангүеэт хөөндэй Turdus ruficollis -10, Хүрэн хөөндэй Turdus enomeus- 1, Улаан хошуут жунгаа Pyrrhocorax pyrrhocorax  2
Эгэл ногоолзой Spinus spinus
5 сарын 12 ны өдөр 13:04-15:06 хүртэл Бургасны амнаас зүүн урагш 5 км орших нууран дээр ажиглалт хийв.
Эгэл хараалай Sterna hirundo-3, Хондон ангир Tadorna ferruginea-2, Өвөгт тогогуу Grus virgo-1, Идлэг шонхор Falco cherrug-1,
Уулын цэгцгий Motacilla cinerea
5 сарын 14 ны өдөр 9 цагаас Бургасны аманд
Хурган намнаа Ficedula parva-1, Зээрд шонхор Falco naumanni-2, Цагаанхэвэлт хөмрөг Emberiza pallasi-1, Эгэл ногоолзой Spinus spinus-1, Тольт дунхай Lanius isabellinus-1
Цагаанхэвэлт хөмрөг Emberiza pallasi
5 сарын 15 ны өдөр 15:18 Бургасны аманд
Цагаан дэвлээ Ardeola bacchus-1, харлаа, жижиг шувууд бол  гайхалтай байнаа. 

1 comment:

  1. Hello; your Water Pipit is a Buff-bellied pipit.

    ReplyDelete