Sunday, April 26, 2015

Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр

Эрчим хүч- Түүнийг шувуудад ээлтэй байлгая!
 Монголын зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв, Монголын шувуу ажиглагчдын клуб болон Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс хамтран Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдрийг (ДНШӨ) жил бүр тэмдэглэн ирсэн билээ. Энэ жил Номадик экспедишн болон МУИС-ийн Экологийн боловсролын төв хамтран оролцож байна. 2015 оны ДНШӨ нь ''Эрчим хүч- Түүнийг шувуудад ээлтэй байлгая'' гэсэн уриан дор явагдаж байгаа бөгөөд  бид уг өдрийг тохиолдуулан дунд сургуулийн хүүхдүүд, оюутан мөн нийт ард иргэдэд нүүдлийн шувуудын амьдрах орчин, нүүдлийн талаар болон тэдгээрт сөргөөр нөлөөлж байгаа эрчим хүчний зарим асуудлаар илтгэл танилцуулах болно. Мөн дараа өдөр нь Гүн галуут нууранд нүүдлийн шувууд ажиглах аялал зохион байгуулах гэж байна.

  ‘’Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдөр’’ Хөтөлбөр
2015 оны 5 дугаар сарын 1-2
Зохион байгуулагчид:  Монголын зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв
                                               Монголын шувуу ажиглагчдын клуб
                                               Оюу толгой ХХК Байгаль Орчны Хэлтэс            
Ивээн тэтгэгчид:             Nomadic Expeditions
                                                Экологийн боловсролын төв

Хэзээ: 2015 оны 5 сарын 1
Хаана: Экологийн боловсролын төвд
15:00  Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдрийн нээлт
15:10  Монгол орны нүүдлийн шувууд, тэдгээрийн амьдрах орчны хамгаалал
Илтгэгч: Доктор Н. Цэвээнмядаг (ШУА-ийн ЕСБХ-гийн Шувуу судлалын лаборатори)
15:40 Эрчим хүч түүний шувуудад үзүүлж буй сөрөг нөлөө ба хамгааллын асуудал
Илтгэгч: Доктор Б.Нямбаяр (Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төвийн захирал)
16:10 ‘’Өвөгт тогорууны амьдрал’’ баримтат кино
16:50  ‘’Монгол орны нүүдлийн шувууд’’ гэрэл зургийн үзэсгэлэн
17:30   Хаалт болон маргааш нь болох шувуу ажиглах аялалд явах хүмүүсийг бүртгэх
Хэзээ: 2015 оны 5 сарын 2
Хаана: Гүн галуут нуур
                9:00   Автобус офицеруудын ордны буудлаас хөдлөх
                11:30 Гүн галуутай нууранд шувуу ажиглах
                11:30 Шувуу хэрхэн ажиглах мөн шувуу ажиглахад хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл
                13:00 Өдрийн хоолны завсарлага
                13:30 Хөгжөөнт тоглоом
                14:30 Аягийн нуур болон түүний орчим алхаж шувуу ажиглах
                17:00 Хаалт
                17:30 Автобус хотруу буцна